הרב אלחנן ניר: קריאה בספר יחזקאל

קריאה בספר יחזקאל 13: פרק כ"ד

הרב אלחנן ניר • ו' שבט תשע"ח
מות אשת יחזקאל כמשל על חורבן המקדש

קריאה בספר יחזקאל 14: וכרתי להם ברית שלום - סוף סוף נחמה

הרב אלחנן ניר • י"ג שבט תשע"ח
עיון בפרק ל"ג

קריאה בספר יחזקאל 15: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

הרב אלחנן ניר • כ' שבט תשע"ח
תיאור הגאולה העתידה כמגיעה על רקע חילול ה' ולא בזכות