הרב אלחנן ניר: קריאה בספר מלכים

קריאה בספר מלכים ב: תפיסתו הרוחנית של רבשקה

הרב אלחנן ניר • י שבט תשע"ז
פרק יח - עיון בנאומו של רבשקה, שרו של סנחריב, בזמן המצור על ירושלים.

קריאה בספר מלכים ב': חזקיהו - יותר מדוד המלך

 • 
חזקיהו המגן האחרון של ירושלים, השוואה בין ספר מלכים לספר דברי הימים. 

קריאה בספר מלכים ב: אחרית טובה

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז
סיכום ספר מלכים ב', המפגש האחרון עם חזקיהו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435