הרב נעם סמט: בקיאות בנביאים ראשונים

בקיאות בנביאים ראשונים 1: מבוא לנבואת ישעיהו

הרב נעם סמט • חשוון תשע"ו
שיעור פתיחה ללימוד ספר ישעיהו.

בקיאות בנביאים ראשונים 2: ישעיהו פרק א

הרב נעם סמט • יב חשוון תשע"ו

בקיאות בנביאים ראשונים 3: ישעיהו פרק ב

הרב נעם סמט • יט חשוון תשע"ו
עיון בחזון אחרית הימים של ישעיהו בפרק ב, והשוואה לנבואה התאומה המופיעה במיכה פרק ד.

בקיאות בנביאים ראשונים 4: ישעיהו פרק ב

הרב נעם סמט • כו חשוון תשע"ו
המשך העיון בפרק ב בישעיהו: על חזון אחרית הימים, מגדל בבל, ומלכות שלמה.

בקיאות בנביאים ראשונים 7: ישעיהו פרק ו

הרב נעם סמט • תשע"ז
עיון בחזון המרכבה של ישעיהו.

בקיאות בנביאים ראשונים 8: ישעיהו פרק ז חלק א

הרב נעם סמט • תשע"ז
מלחמתו של אחז ברצין מלך ארם ובפקח בן רמליהו, ומשמעותן של הבריתות הנכרתות בפרק זה.

בקיאות בנביאים ראשונים 9: ישעיהו פרק ז-ח

הרב נעם סמט • תשע"ז
המשך העיון בנבואות ישעיהו בפרק ז ובפרק ח, על התודעה המשיחית שמפתח ישעיהו ביחס לחזקיהו.

בקיאות בנביאים ראשונים 10: ישעיהו פרק ט

הרב נעם סמט • תשע"ז
נבואת ישעיהו בפרק ט: על היחס לאשור.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435