הרב נעם סמט: ספר איוב

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
איוב פרקים כא-כב.יד שבט.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
כט' טבת.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
כ"ב טבת.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
י' כיסליו.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
ה' כסליו חלק ב.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
ה' כסליו חלק א.

ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
כה' חשוון.

לימוד בספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
יח חשוון.

לימוד בספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
יא' חשוון.

לימוד בספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב
ד חשוון.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435