תנ”ך – שיעורים שונים

תנ"ך

נעם סמט • תש"ע
הקורבנות בתורה לעומת הנביאים והכתובים. ד בתמוז

לחלום את המקום

הרב נעם סמט • כט תמוז תשע"ה
על היחס בין החלום למקום - קריאה בחלום יעקב ובחזיון בית המקדש של יחזקאל.

הקדמה ללימוד התנ"ך חלק א

הרב אלחנן ניר • ו אלול תשע"ז
מדוע לומדי בית המדרש לא עסקו משך דורות רבים בלימוד התנ"ך, ונמנעו מכך במופגן? מסע בדברי הגמרא והראשונים.

הקדמה ללימוד התנ"ך חלק ב

הרב אלחנן ניר • יג אלול תשע"ז
חזרה על הסיבות להימנעות מלימוד תנ"ך במשך הדורות, מפגש עם מתקפת חכמי ספרד על תופעה זו, והניסיון למענה על כך של הרש"ש.

הקדמה ללימוד התנ"ך חלק ג

הרב אלחנן ניר • כ' אלול תשע"ז
כיצד התייחסו גדולי החסידות ללימוד התנ"ך, וכיצד התייחסו אליו הליטאים?

הרב נעם סמט: ספר יהושע - סקירה רוחבית

הרב נעם סמט • ו' אדר א' תשע"ט
ראש הישיבה הרב נעם סמט מתארח בסדרת 'שיעורים בספר יהושע' וסוקר את הספר לכל אורכו ורוחבו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435