תנ”ך

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרקים י"ט-כ'

 • 
ביאת הלוי מהר אפרים ופילגשו אל הגבעה וקבלת הפנים הנוראה לה הם זוכים בידי בני הבליעל המקומיים הופכים להיות האירוע המקיף והנורא ביותר בספר שופטים. על...

שיעורים בספר שופטים - פרק כ"א

הרב אלחנן ניר • כ"ו תמוז תשע"ט
מאחורי כל ההרס הזה יש בכי גדול, ומאחורי כל האנדרלמוסיה המשתקפת בצורה חדה בספר שופטים יש בכי. בפרק ב, המלאך עולה מן הבוכים ובפרקנו מגיעים ישראל לבית...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435