רבי נחמן

סיפורי המעשיות של ר' נחמן

הרב שג"ר • תשס"ז
בסיפורי המעשיות ר' נחמן מייסד דרך חדשה להעברת התורות שלו. הספרות מאפשרת לנו לחוות חוויות שאינן בתחום האפשרויות שלנו באופן טבעי.

למען האמת

אריאל סרי-לוי • 
פירוש לתורה קכ"ב בליקוטי מוהר"ן - על משמעותה של האמת בעמידה מול ה'.

הניגון כמודל חינוכי במשנתו של ר' נחמן

אברהם זדה • 
התבוננות בפעולתו החינוכית של הניגון על הנפש לפי רבי נחמן.

מעט מאלהים

יעקב מאיר • 
על יחסם של הבעש"ט ורבי נחמן לחסרון

חי באמת

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
שיחה על דמותו של רבי נחמן, מתוך ערב לרגל 200 שנה לרבי נחמן והוצאת החוברת 'חי באמת'.

תורה ס בליקוטי מוהר"ן - חלק ב

הרב מוטה פראנק • תש"ע
שיעור אורח של הרב מוטה פראנק, מרבני ברסלב בירושלים. חלק שני

תורה ס' בליקוטי מוהר"ן - חלק א

הרב מוטה פראנק • תש"ע
שיעור אורח של הרב מוטה פראנק, מרבני ברסלב בירושלים. חלק ראשון

"וראה שאין שם לחם כלל"

הרב שג"ר • תשס"ו
על חלומות ומטאמורפוזה, ממשות ואותיות - עיון במעשה מהלחם, סיפורו הגנוז של ר' נחמן.

געגועים ויישוב הדעת

הרב עופר גיסין • ז אב תשע"ה
שיחה על המקום בתורתו של רבי נחמן: על המשנה למלך הקובע מקום ומתגעגע אל הבת-מלך, ועל שאלת 'איה' כיצירת מקום. מתוך אירוע הסיכום של תכנית 'על דעת המקום'.

'ספרה נא לי את הגדולות'

איתן אברמוביץ • תשס"ז
מחשבות סביב תורה לד בליקוטי מוהר"ן - על החיים כסיפור מעשיה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435