תורת חב”ד

ייחוד ואמונה: התוועדות יט כסלו

הרב יאיר דרייפוס • י"ט כסלו תשע"ו
התוועדות י"ט כסלו עם הכנר יהושע רוכמן והרב דרייפוס, שדיבר על חידושו של אדמו"ר הזקן, על עליית הקול הנשי, ועל מקומם של הייחוד והזוגיות.

העולם כקיים באמת

אורי מייטליס • תשע"ב
על הקיים והנעלם, הארץ ורבונו של עולם.

עליית הנשיות והרגל הצולעת

הרב יאיר דרייפוס • ז טבת תשע"ז
בעקבות ספרו של השל על התפילה ותורה של אדמו"ר הזקן על קול האשה, שיחה על האיזון בין התחדשות ושמרנות.

קין והבל 10: עגולים ויושר לפי אדמו"ר הזקן

הרב אלחנן ניר • ד טבת תשע"ז
עיון בתפיסת האדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מלאדי, את מושגי העיגולים והיושר, הסובב-כל-עלמין והממלא-כל-עלמין, והיחס ביניהם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435