סדרות

ליבא דהלכתא - שבת 1: מבוא לבישול

הרב אורי ליפשיץ • י' אלול תשע"ח
פתיחת תכנית ההלכה בישיבה. מה הוא בישול, מה הם גדריו ההלכתיים ומה הם הגדרים הבסיסיים של האיסור לבשל בשבת.

ליבא דהלכתא - שבת 2: בישול אחר בישול

הרב אורי ליפשיץ • י"ז אלול תשע"ח
בעקבות סימן שיח בטור ובשולחן ערוך, על דין בישול אחר בישול ביבש ובלח, מטא הלכה והמתח שבין הפוסק למנהג שבעולם ושבבית.

תורת האדם של בעל התניא: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל

הרב אלחנן ניר • ט"ז באלול תשע"ח
שיעור מבוא. על תופעות השבתאות והפרנקיזם ותודעתם הרוחנית, כיצד התייחס אליהם הבעש"ט וכיצד ביקש להעלותם.

הרב יוסי גמליאל: שופר - פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות

הרב יוסי גמליאל • ח"י אלול תשע"ח
קריאה בסוגיות בדפים כז-כח במסכת ראש השנה, והעמקה אל תוך מחלוקתם של רש"י והרמב"ן אודות ראיית השופר כגולם בהמי או ככלי נגינה.

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - הקדמה לספר

הרב אלחנן ניר • י"ט באלול תשע"ח
משמעות המעבר מהמדבר אל הארץ, מלחם מן השמים ללחם מן הארץ ומתורת שמים לתורת ארץ. לימוד מדברי ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו "ליקוטי מאמרים".

תורתו של לוינס 1: משמעות העשיה הדתית

הרב יוסי גמליאל • י' באלול תשע"ח
מפגש עם דמותו של עמנואל לוינס, עם מקומו ביחס לבית המדרש ועם מאמר מוקדם שלו. גישתו הבסיסית של לוינס להלכה, ומקומה כאירוע פנומנולוגי.

תורתו של לוינס 2: בין אדם למקום-לחברו - שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • כ"ד באלול תשע"ח
הקדמה לקריאות התלמודיות ולאופן המבט של לוינס על הגמרא. עיון בקריאה 'אל עבר הזולת'. מובן הכפרה במבטו של לוינס: בין אשמות פרטניות לקיומיות.

הרב יוסי גמליאל: שופר ונגינה

הרב יוסי גמליאל • כ"ה באלול תשע"ח
שיעור כללי במסכת ראש השנה.

ליבא דהלכתא - שבת 3: כלי שני מבשל

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד באלול תשע"ח
סיכום הדיון ההלכתי בנושא שאלת הבישול בכלי שני והדעות השונות. היחס בין המציאות הפיזית לפסיקה ההלכתית, האם ההלכה היא רציונלית?

בימת שיח: "גזולה היא בידיכם"

הרב נעם סמט • ב' בחשוון תשע"ט
שיחה שבועית על פרשת בראשית - שלא יוכלו הגויים לומר גזולה היא בידיכם.

בימת שיח: מיתוג עצמי

הרב אורי ליפשיץ • ט בחשון תשע"ט
הרב אורי ליפשיץ בבימת שיח שבועית בנושא מיתוג עצמי בעידן הפייסבוק, ותודעת שליחות

הרב נעם סמט: בבא קמא 2, מהמקראות אל התנאים

הרב נעם סמט • ח בחשון תשע"ט
שיעור כללי במסכת בבא קמא, תנועה מן הפסוקים - פרשת משפטים, אל התנאים - המשנה ומדרשי ההלכה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435