הרב אלחנן ניר: מבוא לפנימיות התורה

מבוא לפנימיות התורה 1: כניסה לעולם הספירות

הרב אלחנן ניר • ו אלול תשע"ז
מפגש ראשון עם עולם הספירות המוזכר בספר יצירה. מי חיבר את ספר יצירה? מדוע יש דווקא עשר ספירות, ואיך הן קשורות לגוף האדם?

מבוא לפנימיות התורה 2: עשר ספירות בלימה

הרב אלחנן ניר • יג אלול תשע"ז
היכן מופיעה ה"בלימה" בתנ"ך, מה טיבן של עשרת ספירות הבלימה ושל עשרת העומקים? עיון בפרק א של ספר יצירה, ובפרשנות השונה של הרמ"ק והגר"א עליו.

מבוא לפנימיות התורה 3: הספירות וגוף האדם

הרב אלחנן ניר • כ אלול תשע"ז
על משמעות הספירות לפי ר' עזריאל מגירונה וחלוקתן לשכל, נפש וגוף. על יצירת זיקה בין התחתונים לעליונים באמצעות קידוש הגוף, לפי ר' יוסף ג'יקיטליא.

מבוא לפנימית התורה 4: סיכום המבוא לספירות

הרב אלחנן ניר • ג חשוון תשע"ח
סיום העיסוק במבוא לעשר הספירות, באמצעות כתבי רמח"ל (כללים ראשונים, חוקר ומקובל, וכללי מאמר החכמה) ועיסוק בזיקת הספירות לפרצופים.

מבוא לפנימיות התורה 5: השכינה

הרב אלחנן ניר • י חשוון תשע"ח
ממתי מתחילים לדבר על השכינה? עיון בתפקידה של השכינה ובמהות ה"שער" בעקבות דברי ה"שערי צדק", ובדברי הראי"ה קוק במאמרו "צמאון לא-ל חי"

מבוא לפנימיות התורה 6: התכלית - השכינה

הרב אלחנן ניר • י"ז חשוון תשע"ח
תפיסת השכינה בתיקוני הזוהר עומדת בניגוד למה שראינו בשיעור הקודם בספר שערי צדק. מפגש עם תודעת השכינה וגורלה בימי הגלות כפי המופיע אצל בעל התיקונים.

מבוא לפנימיות התורה 7: להבין את הפחד

הרב אלחנן ניר • כ"ד חשוון תשע"ח
"שהיה הקב"ה רוצה בתיקון המדה הזאת יותר מכל שאר המדות", אך האבות נרתעו ממנה. מדוע הם כל כך חששו מספירת המלכות? עיון בדברי ספר הבהיר ובפרשנותו של הרמ...

מבוא לפנימיות התורה 8: תפילה על השכינה

הרב אלחנן ניר • ב כסלו תשע"ח
החסידות הושפעה רבות מתודעת השכינה של תיקוני הזוהר. כיצד הדברים הפכו מתורות לתפילות? עיון בדברי המגיד ממזריטש ותלמידיו ביחס לתפילה על השכינה ותפילה ...

מבוא לפנימיות התורה 9: אבידת המלכות

הרב אלחנן ניר • ט' כסלו תשע"ח
שיעור על מעשה מאבידת בת מלך, המעשה הראשון שסיפר ר' נחמן מברסלב, ועל משמעות האבידה והמציאה בכתבי ברסלב, כשברקע דברי המקובלים על השבת האבידה ועל זהות...

מבוא לפנימיות התורה 10: בעל הקבין והתגדלות השכינה

הרב אלחנן ניר • טז כסלו תשע"ח
עיסוק ברגלי השכינה, בקבצן קטוע הרגליים במעשה משבעת הקבצנים ובהתגדלות המלכות, כמבוא ליצירת שפה דתית חדשה.

מבוא לפנימיות התורה 11: מהמלכות אל היסוד

הרב אלחנן ניר • ז טבת
משמעותה של ספירת היסוד בעולם ובאדם ויחסיה עם ספירת המלכות שתחתיה.

מבוא לפנימיות התורה 12: עבודה יסודית

הרב אלחנן ניר • טו טבת תשע"ח
על העבודה עם ספירת היסוד, האתגרים שלפתחה, ודרכי החיבור שלה עם המרחבים הקרובים אליה. התבוננות ב"לכה דודי" כביטוי לדרכי חיבור אלו.