הרב נעם סמט: הרב קוק בעיני הרב שג”ר

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 1 - פתיחה לסדרה

הרב נעם סמט • 21.10.2020
פתיחה לסדרה שתעסוק במפגש עם תורת הרב קוק כפי שהיא משתקפת מעיניו ובקריאתו של הרב שג''ר. הסוציולוגיה של תורת הרב קוק ותלמידיו, היחס לחילון וחילוניו...

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 2 - סובייקטיביות והיחס לאלוקות

הרב נעם סמט • 2.11.2020
עיון בקטעי הפתיחה של המאמר 'דעת אלוקים' ופרשנותו של הרב שג"ר לדברים.

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 3 - לכתוב, לתרגם

הרב נעם סמט • 9.11.2020
עיון בסוגיית הכתיבה והתרגום שמבצע הרב קוק בין העולם הישן והדתי לחילונות החדשה.

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 4 - תפיסות האלוקות ברב קוק

הרב נעם סמט • 16.11.2020
עיון בתפיסות שונות של האלוקות בפסקאות שונות באורות הקודש ובכתיבות של הרב שג"ר עליהן.

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 5 - חסידים ומתנגדים

הרב נעם סמט • 30.11.2020
עיון במגמות חסידיות ומתנגדות בכתבי הרב קוק והדגשים השונים שנותן להן הרב שג"ר.

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 6 - האחדות הכוללת ואתגריה

הרב נעם סמט • 7.12.2020
עיון בתפיסת האחדות הכוללת והשלכותיה מבחינת היחס לעולם ולתופעות המתחדשות שבו.

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 7 - שלמות והשתלמות

הרב נעם סמט • 21.12.2020
עיון בפסקה מאורות הקודש בנושא שלמות ה' והשתלמות העולם ובדברי הרב שג"ר עליה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435