איתן אברמוביץ: ראשית קריאה – הרמנויטיקה

ראשית קריאה: 1 - שליירמאכר

איתן אברמוביץ • 7.9.2020
בשיעור עסקנו בהגותו ההרמנויטית של שליירמאכר, במחקר ההסטורי ובקפיצה ההשערתית אל עולמו הפנימי של המחבר.

ראשית קריאה: 2 - דלתיי

איתן אברמוביץ • 13.9.2020
בשיעור עסקנו בשיטתו ההרמנויטית של דלתיי, על הנסיון לייצא מהטקסט חווייה יסודית של העולם ועל המחבר ההסטורי.

ראשית קריאה: 3 - גדמר א, הקשר פילוסופי והאמת הקיומית

איתן אברמוביץ • 1.11.2020
מבוא להגותו ההרמנויטית של גאדמר דרך היידגר, על הויתור על הנסיון לנתק את ההקשר של הקורא ועל המושלכות בתוך העולם.

ראשית קריאה: 4 - גדמר ב, המסורת והסמכות של הטקסט

איתן אברמוביץ • 8.11.2020
חלק שני בהגותו ההרמנויטית של גאדמר, על החשיבות של הסמכות של הטקסט להצלחת הפרשנות, ועל היחס של רעיון זה לתורה שבעל פה.

ראשית קריאה: 5 - גדמר ג, השימוש בטקסט

איתן אברמוביץ • 16.11.2020
חלק שלישי בהגותו של גדמר, על החשיבות של השימוש בטקסט כחלק מהבנתו ושילובו בעולם הקורא.

ראשית קריאה: 6 - גדמר ד, שאילת שאלות

איתן אברמוביץ • 22.11.2020
חלק אחרון בהגותו ההרמנויטית של גדמר, על שאלת שאלות כחלק מיצירת האופק לפרשנות, ועל הממד הקיומי שהן מייצרות בטקסט.

ראשית קריאה: 7 - סטרוקטורליזם ופרשנות

איתן אברמוביץ • 28.11.2020
הסטרוקטורליזם ניגש לטקסט במערכת מובנית של משמעות, מבוא לגישה ודוגמאות מהרב שג"ר לשימוש בה בחלק בלימוד ההלכה.

ראשית קריאה: 8 - פוסטסטרוקטורליזם ואינטרטקסטואליות

איתן אברמוביץ • 6.12.2020
הסבר הפיתוחים שעשה הפוסט-סטרוקטורליזם לסטרוקטורליזם שלפניו ודוגמאות של שימוש בגישה בעולם חקר מדרשי ההלכה.

ראשית קריאה: 9 - סיכום הסדרה

איתן אברמוביץ • 20.12.2020
סיכום של השיטות שהוצגו בסדרה ודיבורים על יישומים שונים שלהם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435