שיעור בדף הבית

הרב קוק בעיני הרב שג"ר: 7 - שלמות והשתלמות

הרב נעם סמט • 21.12.2020
עיון בפסקה מאורות הקודש בנושא שלמות ה' והשתלמות העולם ובדברי הרב שג"ר עליה.

הלכות בית כנסת 1: מקום בית הכנסת לאחר החורבן

הרב אורי ליפשיץ • 
סימן קנ בהלכות בית כנסת, הרב אורי עסק בהשתלשות ההיסטורית של הבית כנסת ומה קורה לבית הכנסת לאחר חורבן הבית. מה מקור החובה לבנות בית כנסת? ומהו החיו...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435