מקום לשיח – הקהל הרחב

איך עובדים את ה' ביחד? עבודת ה' פרטית וכללית בימים האלה​

 • 

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435