תיקון האכילה 2: תנ”ך

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435