בבא קמא 32 – מחשבת הנזיקין, שיעור רביעי

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435