הרב יוסי גמליאל: שופר – פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435