תורת האדם של בעל התניא: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל