הלכה ומטא-הלכה 14: מנהג עוקר הלכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435