תורתו של לוינס 16: “כשאני לעצמי מה אני” – על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור סיכום

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435