בימת שיח: ביאת המשיח ואמריקה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435