חבורת אומות העולם 20: יהדות ליברלית וחזון האוניברסליזם