תורה ובע”פ 6: השפעות החורבן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435