מסכת מגילה – סוגיית הפתיחה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435