חבורת אומות העולם 2: אומות העולם בתנ"ך – שיעור ראשון