בימת שיח: ספרות זולה?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435