חבורת איזביצא: כי תשא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435