בבא קמא 34 – ניתנה רשות לרופא לרפא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435