הרב יוסי גמליאל: שופר – פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות