שיעורים בספר שופטים – פרקים טז-יז

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435