שיעורים בספר שופטים – פרקים טז-יז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435