אגרות ראי”ה 13- על העבדות הטבעית

הרב אלחנן ניר • ח שבט תשע"ו

דיברנו על תפיסת העבדות אצל הרב באגרת פט ושורשיה בתפיסות המערביות של העבדות אצל הובס לוק וז’אן ז’אק רוסו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435