אין דורשין 7

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

נגלה ונסתר בפרק ב’ בחגיגה – שיעור 7

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435