בשבח הניואנסים

דוד בראון • תשע"ב

סיפור יוסף והאחים מגיע לשיא כאשר דברי יהודה ויוסף מחלחלים אלינו ברבדים מרבדים שונים ומתפרשים, לאורך הדורות, תוך הכלה של מטענים רבים. שיח לשבת ויגש.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435