הגות יהודית מודרנית 10: ההתגלות כהתנסות

איתן אברמוביץ • ח שבט תשע"ח

המשך העיון בתפיסת ההתגלות של רוזנצווייג: על אופיו של המפגש עם אלוקים ועל היחס בינו לבין מפגשים אחרים; ועל התורה כמרחב של התגלות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435