הטוב והרע

אורי מייטליס • תש"ע

משה מבקש מאיתנו לבחור בין החיים והמוות – אם זה היה תלוי בבודהה הוא לא היה בוחר באף אחת משתי הרעות לשיטתו. שיח לשבת נצבים וילך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435