הכנסת אורחים כמשל

הרב יאיר דרייפוס • טז חשוון תשע"ו

התבוננות במשמעותה של הכנסת אורחים כמשל להיפתחות של האדם אל זולתו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435