הלכה ומשמעות: מצוות תפילין

הרב אבישי שרייבר • כ"ב חשוון תשע"ו

להישאר עם תפילין כל היום או רק בזמן התפילה? פתיחת פתח על היחס של זמן מצוות תפילין למשמעות המצווה, כקשר בין האדם לקב”ה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435