הלכה ומשמעות: מצוות תפילין

הרב אבישי שרייבר • כ"ב חשוון תשע"ו

להישאר עם תפילין כל היום או רק בזמן התפילה? פתיחת פתח על היחס של זמן מצוות תפילין למשמעות המצווה, כקשר בין האדם לקב”ה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435