הרב שג”ר והסבא מנוברדוק

הרב יאיר דרייפוס • כ"ד סיוון תשע"ו

על יחסו של הרב שג”ר לעולמה של תנועת המוסר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435