התגלות שיעור 19

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

מריה”ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה – שיעור 19

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435