זוגיות ופנימיות התורה 11: מבוא לכתבי האר”י

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ו

העולם היהודי כולו רודף אחרי ספר אחד!
מבוא היסטורי וביבליוגרפי לדמותו וכתביו של האר”י הקדוש, לקראת פתיחת העיסוק המרובה בדבריו בנושא ‘רחל ולאה’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435