זוגיות ופנימיות התורה 20: חטא העץ וחטא העגל

הרב אלחנן ניר • ד' אדר ב' תשע"ו

הסתכלות על חטא אדם הראשון וחטא העגל מנקודת החילוק בין העולם ה’רחלי’ לעולם ה’לאתי’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435