כל מחמדך

טובאל אונסדרופר • תשע"א

עיון בדיברה העשירית – האם יש כאן ציווי על הלב, ואם כן, כיצד ניתן לאסור על האדם אאת שמהרהר ליבו? שיח לשבת יתרו.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435