כתבי הרב שג”ר 1: תשובה ומועקה

איתן אברמוביץ • ג אלול תשע"ה

עיון בדרשה ‘חרדת הימים הנוראים’ מהספר ‘על כפות המנעול’. על המועקה המלווה את ימי התשובה, ועל הדרכים השונות לעבוד את עבודת הימים האלו באמצעותה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435