מבוא לפנימיות התורה 1: כניסה לעולם הספירות

הרב אלחנן ניר • ו אלול תשע"ז

מפגש ראשון עם עולם הספירות המוזכר בספר יצירה. מי חיבר את ספר יצירה? מדוע יש דווקא עשר ספירות, ואיך הן קשורות לגוף האדם?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435