מבוא לפנימיות התורה 5: השכינה

הרב אלחנן ניר • י חשוון תשע"ח

ממתי מתחילים לדבר על השכינה? עיון בתפקידה של השכינה ובמהות ה”שער” בעקבות דברי ה”שערי צדק”, ובדברי הראי”ה קוק במאמרו “צמאון לא-ל חי”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435