מה’ אישה – הרב אורי והרב אלחנן משוחחים על פרשת השבוע

הרב אורי ליפשיץ והרב אלחנן ניר • כג' חשוון תשע"ו

קשה זיווגם כקריעת ים סוף, שיחה בין הרב אלחנן ניר לרב אורי ליפשיץ על ביטחון בה’ והשתדלות בעקבות חיפוש אליעזר אישה ליצחק בפרשתנו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435