מחלוקת לשם שמים

הרב שג"ר • תשס"ו

לימוד לקראת חג השבועות בליקוטי מוהר”ן, סוף תורה נ”ו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435