מסירות נפש ויגיעת נשמה – הרב שג”ר כמחדש שפה

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

לימוד בחבורה לקראת היארצייט של הרב שג”ר, על הרב שג”ר כמחדש שפה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435