משה מנהיג רחמן

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כח טבת תשע"ז

קריאה בספר תומר דבורה לרמ”ק ובתורה של רבי נחמן, על רחמנות, היררכיה והדדיות במפגש בין מורה לתלמיד – האם אפשר להימנע מפטרונות?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435