עושים באמונה

יעקב אריאל • תש"ע

הפרשה מרובת המצוות מעמידה אותנו בפני שאלת ההזדהות שלנו עצמנו – איך עושים מצוות ממקום של חוסר הזדהות? שיח לשבת כי תצא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435